ضمانت اجرای نقض وفاداری زوجین و خلا قانونی

  • ژانویه 10, 2020
  • دیدگاه: 0

آنقدر نهاد خانواده و ازدواج در جوامع بشری مهم بوده است که امروزه همه اصل وفاداری زوجین به یکدیگر را پذیرفته اند. این جمله اساسی و بنیادی است که زوال خانواده زوال اجتماع است. هرچه خانواده گسسته تر جامعه آشفته تر خواهد بود.

بگذریم اما ظهور و بروز این اصل در قوانین ما چگونه است و چه ضمانت اجرای برای نقض آن وجود دارد؟ مطابق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زوجین مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر می باشند. مطابق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی با ازدواج برای زوجین حقوق و تکالیفی به وجود می آید. وفاداری تکلیف زوجین است ولی هر تکلیفی برای نقض آن ضمانت اجرا می خواهد. متاسفانه به صورت شفاف و قاطع قانون جواب این سئوال را نداده است.

عده ای معتقدند که می توان از طرفی که خیانت یا نقص وفاداری کرده مطابق قواعد مسئولیت مدنی مطالبه خسارت مادی و معنوی کرد اما ما وکلا با توجه به آشنایی که با رویه دادگاه ها داریم به ضرس قاطع می گوییم که اینها فقط تئوری پردازی محض است و در عمل اینگونه خسارت ها منجر به صوری رای نخواهد شد.

به نظر ما گروه وکلای  مهراد  اثبات نقص وفاداری از موارد سوء معاشرات و سوء رفتار است. اگر از جانب زوج باشد زوجه می تواند از به دلیل عسر و حرج و مستند به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی یا استناد به شرط ضمن عقد نکاح تقاضای طلاق کند.

اما اگر نقض و وفاداری و مصداق بارز آن برقراری رابطه نامشروع از جانب زوجه باشد، ضمانت اجرای حقوقی آن ناشزه شدن زن است. زوج می تواند او را با دادن دادخواست طلاق بدهد. البته مهریه در هیچ فرضی از بین نخواهد رفت اما ناشزه بودن تاثیر مستقیم بر روی شرط تنصیف دارایی و نفقه دارد. زیرا شرط تنصیف دارایی در جایی است که زن دارای سوء رفتار و سوء معاشرت نباشد.

از حیث ضمانت اجرای کیفری چنانچه هر کدام از زوجین در این خصوص شکایت رابطه نامشروع کند و طرف مقابل محکوم شود تا ۹۹ ضربه شلاق مجازات برقراری رابطه نامشروع است.

موارد استنادی:

ماده ۱۱۰۲ – همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود ..

ماده ۱۱۰۳ – زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۱۱۱۹ – طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌سازد.

شرط تنصیف دارایی عقدنامه:

ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X